Contact info:

Come and Join our Team | Dewch i Ymuno â'n Tim

Would you like to be part of our team? Delivering the most innovative intelligence services as part of our vibrant team in Cardiff Bay?

We are reinventing and redesigning our intelligence, monitoring and data management services to ensure that our clients get the information they need to make to an impact. We'll be offering a new digital service designed to maximise the value to our clients, and continually innovating our design and content.

Are you a recent graduate wanting to kick off your career in policy or perhaps returning to work with a passion for politics and looking for flexible way to build your career? You will have superb written skills, able to curate and distill information from a range of sources and identify the relevance of data and news in policy and politics. 

Take a look at these job descriptions and get in touch.

Monitoring and Data Planner

Monitoring and Data Officer

 

Hoffech chi fod yn rhan o'n tîm? Cyflwyno'r gwasanaeth gwybodaeth mwyaf arloesol fel rhan o'n tîm bywiog ym Mae Caerdydd?

Rydym yn ailsefydlu ac ailgynllunio ein gwasanaethau gwybodaeth, monitro a rheoli data i sicrhau bod ein cleientiaid yn cael y wybodaeth sydd ei angen arnynt er mwyn gwneud gwahaniaeth. Byddwn yn cynnig gwasanaeth digidol newydd wedi ei gynllunio i sicrhau y gwerth gorau i'n cleientiaid, ac yn parhau i ddatblygu ac arlosei o ran ein dyluniad a'n cynnwys.

Ydych chi wedi graddio yn ddiweddar ac eisiau cychwyn eich gyrfa mewn polisi , eu efallai eisiau dychwelyd i weithio gydag angerdd dros wleidyddiaeth ac yn chwilio am ffordd hyblyg i adeiladu'ch gyrfa? Bydd gennych chi sgiliau ysgrifennu gwych, y gallu i guradu a thynnu sylw at wybodaeth o ystod o ffynonellau a nodi perthnasedd data a newyddion ym maes polisi a gwleidyddiaeth.

Edrychwch ar y disgrifiadau swyddi hyn a chysylltwch â ni.

For a bird's eye view.
Am olwg oddi uchod.

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. Our website is built using modern technology and to modern standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.