Cymraeg
Select Page
Menu
Violence Against Women Bill

Violence Against Women Bill

All the team at Deryn are very pleased that the Welsh Government have published a consultation on a draft bill to tackle violence against women in Wales. Cathy Owens has been leading on this work through voluntary activity with the Wales Violence Against Women  Action...
Taclo Trais yn y Cartref

Taclo Trais yn y Cartref

Mae Cathy Owens, aelod o’r Grwp Gweithredu ar Drais yn Erbyn Merched, yn ysgrifennu ar bryderon ynglŷn â Claire’s Law wrth i raglen beilot dechrau yng Ngwent i enwebu troseddwyr o drais yn y cartref. Cathy Owens, a member of the Wales Violence Against...