Cymraeg
Select Page
Menu
A New Team in Wales

A New Team in Wales

We are so pleased to be able to announce that Deryn has a launched as a new offer in the public affairs market in Wales. We have come together from different backgrounds and different political ideologies, but what we have in common is our commitment to deliver...
Tîm Newydd yng Nghymru

Tîm Newydd yng Nghymru

Rydym yn falch o allu cyhoeddi bod lansiad Deryn, cwmni materion cyhoeddus newydd yng Nghymru.  Rydym wedi dod ynghyd o gefndiroedd amrywiol a ideolegau gwleidyddol gwahanol, gyda’r ymrwymiad cyffredin i gyflawni rhagoriaeth yn ein gwaith.  Mae gyda’r dair ohonom a...