Cymraeg
Select Page
Menu

We’re looking forward to the Welsh Local Government Elections in May 2017. Every one of the 1250 councillors across the 22 unitary authorities are standing for election, and we are likely to see significant changes in control of around 10 authorities.

Looking backwards, here are some interactive maps showing the percentage vote for different parties in Wales.

Rydym yn edrych ymlaen at yr Etholiadau Llywodraeth Leol ym Mai 2017. Mae pob un o’r 1250 o gynghorwyr ar draws y 22 awdurdodau unedol yn sefyll etholiad, ac rydym yn debygol o weld newididau sylweddol o ran rheolaeth tua 10 o’r awdurdodau.

Wrth edrych yn ôl, dyma fapiau rhyngweithiol sy’n dangos canran y bleidlais ar gyfer y gwahanol bleidiau yng Nghymru.