Cymraeg
Select Page
Menu

Deryn is pleased to once again be sponsoring the Welsh Labour Observer PLUS Forum at this year’s Welsh Labour conference in Llandudno.

For the first time we will be going digital, as Observer PLUS guests will have access to a dedicated micro-site with easy access to the main agenda, Observer PLUS agenda and the Fringe sessions:

http://welshlabourconference.deryn.co.uk

 

Mae Deryn yn falch unwaith eto o fod yn noddi Fforwm Observer PLUS Llafur Cymru yng nghynhadledd Llafur Cymru eleni yn Llandudno. Am y tro cyntaf byddwn yn mynd yn ddigidol, ac yn cynnig mynediad i westeion Sylwedydd PLUS at safle micro pwrpasol gyda mynediad hawdd i’r agenda briff, agenda Observer PLUS a’r sesiynau ymylol.