Cymraeg
Select Page
Menu

Ahead of the 2017 Welsh Local Government elections, political parties will be holding their annual spring conferences in March at venues across Wales. Each conference will be an opportunity for stakeholders to engage with not only local candidates on their priorities and plans for the next five years but also elected politicians and party members.


Wrth i ni edrych ymlaen at Etholiadau Llywodraeth Leol 2017, bydd pleidiau gwleidyddol yn cynnal eu cynadleddau Gwanwyn blynyddol ym mis Mawrth mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru. Bydd pob cynhadledd yn cynnig cyfle i randdeiliaid ymgysylltu gyda ymgeiswyr lleol, gwleidyddion etholedig ac aelodau o’r Blaid am eu blaenoriaethau a’u cynlluniau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.
 

 

 

Artboard 43rd – 4th March 2017 – Riverfront Centre, Newport

For more information, click here to download the conference opportunities pack and booking form, which includes information relating to the sponsorship and exhibition opportunities.

3ydd – 4ydd o Fawrth 2017 – Canolfan Riverfront, Casnewydd

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i lawrlwytho y pecyn cyfleoedd cynhadledd a’r ffurflen archebu, sy’n cynnwys gwybodaeth i ymwneud â chyfleoedd noddi ac arddangos.

 

 

 

Artboard 2

11th – 12th March 2017 – Bishop Gore School, Swansea

For further information, click here to download the conference papers, commercial opportunities and to register online. There is a 50% discount on registration fees for those attending for the first time.

11eg – 12fed o Fawrth 2017 – Ysgol Esgob Gore, Abertawe

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i lawrlwytho papurau’r gynhadledd, cyfleoedd    masnachol ac i gofrestru ar-lein. Mae yna 50% o ostyngiad ar y ffioedd cofrestru i’r rhai sy’n mynychu am y tro cyntaf.

 

 

 

Artboard 3

17th – 18th March 2017 – SSE SWALEC Stadium, Cardiff

The Conservative Party will be holding its annual spring conference in conjunction with the Welsh Conservatives in Cardiff this year. Registration and commercial opportunities are available here and closes on March 1st.

17eg – 18fed o Fawrth 2017 –  Stadiwm SSE SWALEC, Caerdydd

Bydd y Blaid Geidwadol yn cynnal eu cynhadledd wanwyn flynyddol ar y cyd gyda’r Ceidwadwyr Cymreig eleni. Gweler rhagor o fanylion am gofrestru a chyfleoedd masnachol yma, ac maent yn cau ar y 1af o Fawrth.

 

 

 

Artboard 5

24th – 26th March 2017 – Venue Cymru, Llandudno

The Welsh Labour Annual Conference returns to Venue Cymru, Llandudno. For further information including registration and commercial activities, click here.

24ain – 26ain o Fawrth 2017 – Venue Cymru, Llandudno

Mae Cynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno. Am ragor o wybodaeth gan gynnwys cofrestru a chyfloedd masnachol, cliciwch yma.