Cymraeg
Select Page
Menu

Roeddem yn falch iawn o groesawu cwmni newydd sbon Ateb i’n swyddfa heddiw i gynnal sawl sesiwn ar Safonau’r Iaith Gymraeg – gan egluro yr effaith fydd y mesur yn ei gael ar wahanol sefydliadau.

Pasiwyd Mesur y Gymraeg yn 2011, ac mae Safonau’r Iaith Gymraeg wedi dechrau cael eu cyflwyno. Mae’r mesur yn gosod delytswyddau ar nifer o sefydliadau ar draws y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat, ac mae’n bosib y gall effeithio ar lawer mwy os bydd y mesur yn cael ei ddiwygio yn ystod tymor presennol y Cynulliad.

Nôd Ateb yw helpu sefydliadau i gwrdd â’r safonau perthnasol, gan gynnig gwasanaeth unigryw i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector. Am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau, cysylltwch â info@deryn.co.uk