Cymraeg
Select Page
Menu

Deryn is pleased to launch Deryn Dashboard. You can use this dashboard to keep up to date with the results of the forthcoming elections and to explore outcomes of previous elections.

 
We’ll be updating the graphs as the results come in, and providing extra information about political control, coalitions and explore how seats have changed hands over time in Wales.

 

Mae Deryn yn falch o lansio Dangosfwrdd Deryn. Cadwch lygaid ar y dangosfwrdd i weld canlyniadau yr etholiadau sydd ar y gweill ac i archwilio canlyniadau etholiadau blaenorol.

Byddwn yn diweddaru’r graffiau wrth i’r canlyniadau ddod i mewn, a darparu gwybodaeth ychwanegol am reolaeth gwleidyddol, clymbleidiau ac edrych ar sut mae seddi wedi newid dwylo dros amser yng Nghymru.

 

dashboard.deryn.co.uk